ชูแนวทางในหลวง ร.9 แก้ปัญหาการศึกษาไทย – ครูระยอง


ชูแนวทางในหลวง ร.9 แก้ปัญหาการศึกษาไทย

Print Friendly

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ซีมีโอ) ครั้งที่ 39โดยมีผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ บูรไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์เลสเต และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนสมาชิกสมทบ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ผู้ร่วมสังเกตจากญี่ปุ่น จีน และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 100 คนเข้าร่วม ทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอบคุณที่ทุกท่านที่ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศที่สุดเท่าที่เคยมีมา แนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานเพื่อการแก้ปัญหาทุกเรื่องรวมถึงการศึกษานั้น เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบการเมือง ซึ่งรัฐบาลและตนได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง พระองค์สอนไม่ให้เราเห็นแก่ตัว ให้นึกถึงเพื่อนในอาเซียนด้วย ซึ่งสิ่งที่ซีมีโอดำเนินการอยู่ก็เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาการศึกษาในภูมิภาคและกลุ่มสมาชิกสมทบ เพื่ออนาคตของเด็ก ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า เราจะเดินไปด้วยกันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ก็จะไม่ทิ้งเด็กสักคนเดียวไว้ข้างหลัง และตนคิดว่าประเทศสมาชิกซีมีโอก็จะไม่ทิ้งเด็กของท่านไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวด้วย

“ไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการอันเนื่องพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการนั้น มีกว่า 400 โครงการที่เป็นโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา สวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชนชาวไทย ซึ่งรัฐบาลได้ยึดถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เชื่อมั่นว่าจะนำพาประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(2030 Agenda for SDG)ได้”
รมว.ศธ.กล่าว

ที่มา : เดลินิวส์

ข่าวอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น