ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 – ครูระยอง


ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

Print Friendly

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 22 ส.ค. 59 รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 ยะวาเก่า)
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่
 • หุ่นยนต์ คลิกที่นี่
 • ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 19 ส.ค. 59)
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน ณ วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่ (แก้ไข  ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)

กิจกรรมท้องถิ่น 

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง

ข่าวอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น