สทศ.คลอดปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี59 – ครูระยอง


สทศ.คลอดปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี59

สทศ.คลอดปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี59

Print Friendly

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้กำหนดปฏิทินการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

  • รับสมัครวันที่ 10-29 สิงหาคม ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
  • ชำระเงินวันที่ 10-30 สิงหาคม ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ปิดระบบชำระเงินวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 20.00 น.)
  • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร วันที่ 10 สิงหาคม-2 กันยายน
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 20 กันยายน
  • สอบวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน
  • ประกาศผลสอบวันที่ 15 ธันวาคม

สำหรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

  • รับสมัครวันที่ 7-26 ธันวาคม
  • สอบวันที่ 11-14 มกราคม 2560
  • ประกาศผลสอบวันที่ 20 เมษายน 2560

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป โดย สทศ.ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 เช่น เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ที่มา : มติชน

ข่าวอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น