สพฐ.แจ้งแนวฏิบัติค่านิยม12ข้อ ดึง’ณเดช-ญาญ่า’ร่วมขับร้อง

อาขยาน ค่านิยม 12 ประการ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการไปสู่การปฏิบัติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข็มแข็งตามค่านิยมหลักคน ไทย 12 ประการ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติหลัก

กฤษณพงศ์เชื่อมั่น รายชื่อสปช.ศึกษา ชี้”กมล”ไม่ขัดกม.

การศึกษาไทย

กฤษณพงศ์เชื่อมั่นรายชื่อ สปช.ด้านการศึกษา เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก ส่วนมีชื่อ “กมล รอดคล้าย” เลขาฯ กพฐ.ด้วย ไม่น่ามีปัญหาเพราะ กม.เปิดช่องไว้ ด้านสุทธศรีเผย รมว.ศธ.เตรียมเสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการซี 10-11 ใน ศธ.ประชุม ครม.อังคารที่ 30 ก.ย.นี้

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยรายชื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในส่วนของการศึกษานั้น ตนในฐานะคณะกรรมการสรรหา สปช.ด้านการศึกษา

ดีเดย์สมัครสอบ GAT/PAT 58 เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

สทศ.ประกาศรับสมัคร GAT/PAT 58 เริ่มสมัครสอบครั้งแรก 1 ต.ค.นี้ สอบ 22-25 พ.ย. ก่อนประกาศผล 26 ธ.ค.57…

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.57 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2558 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือให้ สทศ.จัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ สทศ.ขอแจ้งกำหนดการของการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

เล็งแก้โครงสร้างผลิตครูเพิ่มช่องสู่ระบบ

การศึกษาไทย

“กฤษณพงศ์” เล็งปรับโครงสร้างผลิตครูทั้งระบบ เพิ่ม 3-4 ช่องทางให้ผู้เรียนเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เข้าสู่ระบบได้ เน้นสร้างครูสอนอาชีพ เผยอีก 10 ปีมีครูเกษียณ 40 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ แต่อาจผลิตใหม่ไม่ถึง เพราะอัตราการเกิดของคนไทยลดลง

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนจะนัดหารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อีกรอบในสัปดาห์หน้า หลังจากที่ได้มีการพูดคุยไปแล้วหนึ่งรอบ