ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท.,ศน.และร.ร. ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ปี 2557

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท., ศน. และ ร.ร. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

สพฐ. ได้ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท., ศน. และ ร.ร. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด รายละเอียดดังแนบ จำนวน ๑ ไฟล์

สภาการศึกษาชี้วิธีปฏิรูปการเรียนรู้ของไทย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

บทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทยซึ่งเป็นหัวใจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะของคนไทยให้มีความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมในโลกศตวรรษที่ 21 “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ในฐานะหน่วยเสนาธิการด้านการศึกษาของประเทศ

สพฐ.แจ้งแนวฏิบัติค่านิยม12ข้อ ดึง’ณเดช-ญาญ่า’ร่วมขับร้อง

อาขยาน ค่านิยม 12 ประการ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการไปสู่การปฏิบัติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข็มแข็งตามค่านิยมหลักคน ไทย 12 ประการ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติหลัก

กฤษณพงศ์เชื่อมั่น รายชื่อสปช.ศึกษา ชี้”กมล”ไม่ขัดกม.

การศึกษาไทย

กฤษณพงศ์เชื่อมั่นรายชื่อ สปช.ด้านการศึกษา เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก ส่วนมีชื่อ “กมล รอดคล้าย” เลขาฯ กพฐ.ด้วย ไม่น่ามีปัญหาเพราะ กม.เปิดช่องไว้ ด้านสุทธศรีเผย รมว.ศธ.เตรียมเสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการซี 10-11 ใน ศธ.ประชุม ครม.อังคารที่ 30 ก.ย.นี้

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยรายชื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในส่วนของการศึกษานั้น ตนในฐานะคณะกรรมการสรรหา สปช.ด้านการศึกษา